Om podcasten

historie

En podcast om människans historia från forntid till nutid. Berättad av och för elever!

Vinnare i Webbstjärnan 2014! Motiveringen till guldet var följande:

en synnerligen välgjord webb om historiska skeenden med ett tydligt fokus. Genom att öppna upp sitt klassrum och dela med sig av sitt vetande i olika kanaler har man skapat ett levande projekt, vars röster har hörts långt utanför skolsalens väggar.

Högt och lågt, stort och smått, krig och fred, kärlek och uppror.

Syftet med denna podcast är att låta elever samtala om historia på ett helt nytt sätt. Vår ambition är att gå igenom samtliga historiska perioder och epoker i människans historia men också göra djupdykningar i platser, personer och händelser som fascinerar oss. Tanken är att genom dessa samtal skapa en större förståelse till varför historien ser ut som den gör och hur vi människor utvecklats till dem vi är idag. Ett inspelat samtal om fakta kan också vara lättare att ta till sig än att läsa en faktabok. Dessutom kan man ju välja när man vill lyssna; på bussen, promenaden, när man städar eller ska sova.

2014 tog vi steget från podcast till videocast. Fyra elever i åk 9 gjorde en julkalender på temat mod, Läs mer om projektet under fliken HJÄLTAR!

Vi hoppas kunna bidra till att du som lyssnar blir en aning klokare, mer nyfiken men framför allt väcka intresset för historia.

Den här sajten och konceptet kommer att utvecklas allt efter tiden tillåter.

Historiepratarna drivs av mig Adam Jönsson som arbetar som So-lärare på Sjöängsskolan i Stockholm tillsammans med mina elever i åk 8 & 9. I varje avsnitt medverkar 3-5 elever/historiepratare som har rollen som experter och berättare. Detaljerad information kring medverkande finner du i anslutning till varje program samt tips på länkar, filmer och böcker. Mathias Mähler, IT-pedagog på Sjöängsskolan, står för teknisk support och arbetet med hemsidan.

2014 blev Historiepratarna nominerade till Svenska podradiopriset vilket resulterade i en finfin topp tioplacering http://www.daytona.se/podradiopriset/2014

Andra om oss:
Lärarrummet (UR): http://www.ur.se/Produkter/183581-Lararrummet-Historiepratarna-att-podda-for-larande
Prisbloggen: http://pedagogstockholmblogg.se/prisbloggen/2014/05/12/historiepratarna-tog-guld-i-webbstjarnan/
Webbstjärnan: http://www.webbstjarnan.se/blogg/podcasten-som-ger-eleverna-djupare-kunskaper/
Alfa: http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2014/02/03/tystnad-tagning
Pedagog Stockholm (film): http://www.pedagogstockholm.se/historia/en-podcast-om-manniskans-historia-berattad-av-och-for-elever/ 
Reportage i Lärarnas tidning: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/11/01/historien-hors-battre-radion
IKTsidan: http://iktsidan.com/2013/12/11/podradio-i-skolan-ett-iktverktyg-som-inspirerar/

Webbplatsens syfte och mottagare
En podcast om människans historia från forntid till nutid. Berättad av och för elever! Syftet med denna podcast är att låta elever samtala om historia på ett helt nytt sätt. Vår ambition är att gå igenom samtliga historiska perioder och epoker i människans historia men också göra djupdykningar i platser, personer och händelser som fascinerar oss. Tanken är att genom dessa samtal skapa en större förståelse till varför historien ser ut som den gör och hur vi människor utvecklats till dem vi är idag. Ett inspelat samtal om fakta kan också vara lättare att ta till sig än att läsa en faktabok. Dessutom kan man ju välja när man vill lyssna; på bussen, promenaden, när man städar eller ska sova. Som en del i projektet får de yngre eleverna på Sjöängsskolan lyssna på samtalen när de går igenom motsvarande historiska perioder. Men det stannar inte där. Eftersom ”podarna” publiceras publikt har Historiepratarna lyssnare över hela landet och flera lärare har hört av sig och berättat att de låtit sina egna elever lyssna. Vi har även byggt upp en kunskapsbank för framtida bruk både för oss och för andra elever runt om i Sverige. Vi har kopplat vår webbplats, en Facebook-sida och ett Twitter-konto till podcasten för att öka intresset för Historiepratarna och för att finnas på ”elevernas vardagsgolv”. Det krävs att man är aktiv för att nå igenom bruset och fånga elever och lyssnare. Vi vill även knyta kontakter med andra skolor, inspirera andra att starta en egen podcast – vilket vi verkar ha gjort då vi sett att det poppat upp flera elevledda podcasts.

Poddradion har plötsligt blivit ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen. Och resultatet? Under kategorin skola på iTunes ligger Historiepratarna etta både på topplistan och listan över bästa avsnitten. I nuläget har vi haft över 10 000 lyssningar!

Med tanke på den senaste tidens debatt gällande avsaknaden av betydelsefulla och inspirerande kvinnor i historieböckerna fyller Historiepratarna en viktig funktion. Vi kompletterar historien och i vår julkalender handlade hälften av luckorna om en kvinna (exempelvis Malala Youzafsai, Rosa Parks, Pussy Riot, Fadime Sahindal mfl)

Den pedagogiska kopplingen
Att arbeta med webben som verktyg har flera fördelar. Många har lättare att prata i ett mindre sammanhang och är bättre på att uttrycka sig muntligt än skriftligt. Här får eleverna ett tillfälle att visa andra och kanske bättre kunskaper än på ett traditionellt prov. Förutom en grundlig genomgång av historiska perioder lär eleverna sig att analysera. I samtalen beskriver de orsaker och konsekvenser, jämför och ser samband. Dessutom tränar de sin kommunikativa förmåga, övar på att hantera information och arbetar med att förstå och använda olika begrepp. Eftersom eleverna vet om att det är många som lyssnar på podcasten tänker de till lite extra och tar uppgiften på stort allvar. De är noga med att formulera sig väl och vara förberedda på följdfrågor vilket så klart bidrar till djupare kunskaper. Eleverna är stolta över Historiepratarna och att andra lyssnar på vad de har att säga.

Varför podcast i skolan? Det finns säkert en mängd anledningar men som lärare är det alltid viktigt att utgå från vad LGR 11 säger. I det centrala innehållet kan man bland annat läsa:

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

En podcast är på många sätt en muntlig redovisning där man kan styra vad eleverna ska prata om. Samtidigt innebär det att de även tränar sig i att skriva ett manus, förbereda stödord samt spela in och till viss del redigera ljudinspelningar. De använder sig av enkla digitala verktyg för att spela in sina podcast-avsnitt vilket kan vara svårt att få in på andra sätt i undervisningen. Vidare kan man läsa i det centrala innehållet:

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

I arbetet med podcasts kombinera man det skrivna ordet med ljud och skapar då på sitt sätt en egen text där innehåll och ljud båda är viktiga för slutprodukten.

2014 tog vi steget från podcast till videocast. Elever i åk 9 gjorde en julkalender på temat mod, ett temaarbete som förenade bild, ljud, ord med 24 inspirerande hjältar.

Upphovsrätt
I arbetet med podcasten diskuterar vi mycket kring begreppet källkritik i det förberedande arbetet. Vem som äger historien som berättas och vilka som skriver den. Vi har även diskuterat vad som händer med den information som vi lägger ut. Vilket ansvar vi har och hur podcasten kan användas av andra. I arbetet med julkalendern har eleverna dessutom fått lära sig hur man kan och får använda filmer som finns på nätet. Hur regimer genom historien har försökt censurera historien och hur detta påverkar vår uppfattning av världen. Dessutom tränar eleverna sin kommunikativa förmåga samt övar på att hantera information. Under fliken källor finner du länkar till det material som vi använder oss av i podcasten. Du hittar ett utförligt dokument rörande källor/klipp som använt i julkalendern under fliken HJÄLTAR.

Du får fritt använda, sprida, kopiera och bearbeta innehållet på vår webbplats så länge du talar om att det kommer från Historiepratarna.

Vad har vi lärt oss?
Att arbeta med internet kan skapa en plattform där elever lär av varandra. Hur man på egen hand kan skapa en podcast som når ut till flera tusen lyssnare. Att förena kunskap med teknik. Att inte bara arbeta textbaserat på nätet utan även inkludera ljud, bild och musik. Att arbeta med webben som verktyg har flera fördelar. Många har lättare att prata i ett mindre sammanhang och är bättre på att uttrycka sig muntligt än skriftligt. Eleverna tränar sin kommunikativa förmåga, övar på att hantera information och arbetar med att förstå och använda olika begrepp. Eftersom eleverna vet om att det är många som lyssnar på podcasten tänker de till lite extra och tar uppgiften på stort allvar. De är noga med att formulera sig väl och vara förberedda på följdfrågor vilket så klart bidrar till djupare kunskaper. Eleverna är stolta över Historiepratarna och att andra lyssnar på vad de har att säga. Detta är det roligaste vi vet!

MVH Adam Jönsson / Historiepratarna

Adam.jonsson@stockholm.se

Du får fritt använda, sprida, kopiera och bearbeta innehållet på vår webbplats så länge du talar om att det kommer från Historiepratarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *